Wonen en logeren voor EMB kinderen en jongvolwassen.

Van 2013 tot in 2016 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Dit betekent kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beide vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLz – voorheen AWBZ) vergoed wordt. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of WLz en eventueel via eigen middelen. Het scheiden van wonen en zorg heeft meerdere doelen, zoals het bevorderen van het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte maar ook meer keuzevrijheid bieden aan mensen in een intramurale locatie. Ook het vergroten van de diversiteit aan woon(zorg)vormen is een streven.

Ook bij Halte Zomervilla heeft de organisatie een duidelijke splitsing gemaakt tussen wonen en zorg. Daartoe zijn twee aparte stichtingen opgericht. De stichting Halte Zomervilla zal het pand verwerven, verbouwen, onderhouden en exploiteren.
De stichting Zorgstation HW zal zorg leveren aan de kinderen en jongvolwassenen die gebruik willen maken van wonen en/of logeren in het pand van Stichting Zomervilla. Naast het feit dat ouders zelf een kamer kunnen huren bij Stichting Halte Zomervilla, zal ook Stichting Zorgstation HW kamers huren ten behoeve van logeer activiteiten.
Voor de inkoop van zorg maken ouders/ verzorgers afspraken met Stichting Zorgstation HW.
Voor kinderen en jongvolwassenen die komen wonen in Halte Zomervilla geldt dat de huur betaald wordt uit de Wajong-uitkering die jongeren krijgen of uit eigen middelen. De zorg dient betaald te worden vanuit PGB-gelden. Stichting Zorgstation HW biedt zorg op basis van PGB indicaties VG5 en VG8. Ouders bepalen welke zorg er voor hun kind nodig is.

.

Stichting Halte Zomervilla

Binnen deze stichting vallen alle activiteiten die betrekking hebben op het pand en de omgeving, onderhoud en beheer. Het zal bovendien de naam zijn waarmee we de buitenwacht informeren. Daarbij moet worden gedacht aan het aantrekken van donateur en sponsors, vrijwilligers die willen helpen bij de realisatie van het pand, ambassadeurs, gemeente, fondsen en buurtbewoners (inwoners van Nieuw-Beijerland en de Hoeksche Waard).

 • Voorzitter: Jettie Bourquin
 • Penningmeester: Jean Henri van Hoboken
 • Secretaris: René vd Brom
 • Lid bestuur (pand): Cees Weijers

KvK: 71406298

Stichting Zorgstation HW

Binnen deze stichting zullen alle activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het bieden van zorg. Ouders/ verzorgers zullen straks van deze stichting de zorg inkopen die zij nodig hebben voor hun zoon of dochter.

 • Voorzitter: Renée Ruisch
 • Penningmeester: Tine van de Werken
 • Secretaris: Jeanette van Gilst
 • Lid bestuur(HR): Ilse Overbeeke
 • Lid bestuur(Zorg): Miranda vd Brom
 • Lid bestuur (ICT): Henk-Jan Mulder

KvK: 71406433

Raad van Toezicht

 • Eelco Groenenboom
 • Vincent van de Gullik
 • Edward van der Velden
 • Coby Vogelaar

Onze ambassadeurs

Meerder Hoekschewaardse ondernemers willen als ambassadeur graag een steentje bijdragen aan ons project, onder andere door mee te denken en ons verhaal te delen.
De ambassadeurs van Halte Zomervilla zijn:

 • Jean Henri van Hoboken, De Hypotheekshop Oud-Beijerland
 • Rob de Zwart, Nemesys Groep
 • Joke Waltmans, Text | Only
 • Henk van den Berg, BVL Bouwadvies
 • Menno de Neef, De Neef Advocaten
 • Sander Ros, RoosRos Architecten
 • Jan Willem van Hellemond, Velo Beheer
 • Ger Snijders, G. Snijders Holding

De realisatie van het pand voor stichting Halte Zomervilla vergt een creatief plan om de benodigde gelden te werven. Naast het werven van geld via fondsen, zullen wij, samen met onze ambassadeurs, ook sterk inzetten op geldwerving middels acties, benefietevenementen, via serviceclubs en ondernemers.

Reglementen

 

Financiële Verantwoording

Op dit moment is er nog geen financiële verantwoording beschikbaar. Zodra de eerste jaarrekeningen er zijn worden deze hier gepubliceerd. Alle bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen doen dat zonder financiële vergoeding (onbezoldigd).

Andere organen

Andere groepen zijn in oprichting of worden in de toekomst opgericht. Daarbij moet gedacht worden aan een werkgroep zorg, werkgroep bouw, een raad van toezicht, een cliëntenraad, een klachtencommissie enzovoort.