Wonen en logeren voor EMB kinderen en jongvolwassen.

Privacystatement Stichting Halte Zomervilla

Dit privacy statement ziet toe op de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Halte Zomervilla. Stichting Halte Zomervilla is steeds de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van uw gegevens, en dat u – of degene die uw belangen behartigt – ons kunt vragen of u uw gegevens mag bekijken.

Algemeen Stichting Halte Zomervilla gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de jongeren. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over hun gezondheid zeggen. Als wij deze persoonsgegevens verwerken (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we de gegevens opslaan, bekijken, opnemen in een bestand of delen) leven wij zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen wij door na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming. Halte Zomervilla heeft hiervoor een AVG deskundige in dienst.

Stichting Halte Zomervilla onderschrijft de uitgangspunten van de AVG en uiteraard van de andere wetten waar we ons aan moeten houden, zoals de Wet langdurige zorg. Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens? Vanaf het moment dat Stichting Halte Zomervilla zorg verleent aan de betreffende betrokkene.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens: 1. om de voor Stichting Halte Zomervilla geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; en 2. om zorg te kunnen verlenen aan betrokkenen. Wij zullen alleen díe gegevens gebruiken en opslaan die we ook echt nodig hebben. Het is goed om te weten dat iedereen die bij ons werkt een geheimhoudingsplicht heeft: we zullen uw gegevens niet delen met personen die daar niets mee te maken hebben.

Voor de gebruikers van deze website

Stichting Halte Zomervilla respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Halte Zomervilla zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Stichting Halte Zomervilla gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers de volgende diensten te leveren:

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale activiteiten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen met ons contactformulier.

Als u bij Stichting Halte Zomervilla een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Stichting Halte Zomervilla account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Stichting Halte Zomervilla verkoopt uw gegevens niet

Stichting Halte Zomervilla zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Stichting Halte Zomervilla

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting Halte Zomervilla gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Stichting Halte Zomervilla, dan kunt u een e-mail sturen met ons contactformulier. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.