Halte Zomervilla zoekt jou!!

Halte Zomervilla realiseert een woon- en logeerhuis voor meervoudig beperkte jongeren. Anders dan in reguliere instellingen kun je in deze nieuwe zorginstelling bouwen aan een thuis, zoals deze jongeren dat bij hun ouders gewend waren. Met een bezetting van minimaal 1 op 3 en veelvuldig 1 op 2, krijg je de kans om aan te sluiten bij de behoefte en ontwikkeling van deze jongeren.
Onze belangrijkste pijlers zijn: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving. “Als alles klopt, kun je als ouder de zorg van een kind met een gerust hart overdragen aan anderen.”

De ‘Zomervilla medewerker’ geeft maximaal aandacht aan de bewoners en logees. Jij maakt het verschil en hiervoor krijg je de ruimte; ruimte voor innovatie en persoonlijk eigenaarschap. Elke medewerker is of wordt opgeleid om te werken met de LACCS-methode. LACCS staat voor Goed Leven: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Van alle medewerkers verwachten we dat zij beschikken over de competenties cliëntgerichtheid, integriteit, flexibiliteit, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel en innoverend vermogen.

Omdat het gaat om het opstarten van het woon-en logeerhuis kom je in eerste instantie niet terecht in een gespreid bedje. Dit vraagt van jou een energieke inslag, het soepel in kunnen spelen op onverwachte wendingen of onduidelijkheden en mee kunnen denken in oplossingen zodat een goed verloop van de dagelijkse werkzaamheden en continuïteit van zorg kan ontstaan. Je staat er echter niet alleen voor. We zullen starten met een aantal teamsessies in mei om de opening van Halte Zomervilla voor te bereiden.

Voor Halte Zomervilla zijn wij op zoek naar:

  • Invalkrachten (alle niveaus)
  • Diverse vrijwilligers