Wonen en logeren voor EMB kinderen en jongvolwassen.

Halte Zomervilla zal zijn als thuis. 24 uur per dag zullen medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. ’s Nachts is er deskundige zorg aanwezig in het pand die de bewoners en logés met domotica in de gaten houden.

Uitgangspunt is dat we overdag minimaal één op drie werken en op spitsmomenten minimaal één op twee. Halte Zomervilla zal geleid worden door een meewerkend locatiehoofd. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht voor het kind, waardoor inleving in en focus op het kind optimaal is.

Personeel zal vraaggestuurd ingezet worden en bestaan uit zowel vaste medewerkers als flexibele medewerkers. Zij zullen de zorgtaken op zich nemen en direct met de jongeren werken. Iedere jongere krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Diegene is verantwoordelijk voor de administratie en rapportage rondom het kind. Ook zal diegene het vaste aanspreekpunt zijn voor de ouders of andere verwanten.

Vrijwilligers zullen ingezet worden als ondersteuning van ons personeel. Hulp bij koken, eten, was en strijk, wandelen, uitstapjes, de tuin is van harte welkom.

Wanneer onze woonvoorziening goed functioneert, willen we bekijken of de voorziening geschikt is voor het bieden van een stageplaats. Wij denken bijvoorbeeld aan opleidingen SPW, SPH of MMZ.

Maar als Halte Zomervilla willen we ook graag deelnemen aan de maatschappij. Meedoen met de dorpsactiviteiten als de intocht van Sinterklaas, een bezoek brengen aan de markt of een ijsje halen bij de plaatselijke snackbar.

We vieren wat we vieren kunnen, de verjaardagen van de kinderen, kerst, sinterklaas en de seizoenen. Hierbij rekening houdend met de geloofsovertuiging en het welbevinden van onze bewoners.