Wonen en logeren voor EMB kinderen en jongvolwassen.

Halte Zomervilla is een ouderinitiatief opgericht voor ernstig meervoudig beperkte jongeren. Onze vrijwilligers werken samen met gediplomeerde begeleiders en vormen samen een sterk team om de jongeren een thuis te bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, ontwikkeling, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving

Vrijwilligerswerk
Als vrijwilliger ben je van grote waarde voor onze bewoners en logés en kan je bijdragen aan de verdere opbouw van onze jonge organisatie. Jouw extra bijdrage betekent voor hen veelal méér kwaliteit van leven. We gaan graag met je in gesprek welke activiteiten bij jouw interesse en kwaliteiten passen. Wij vragen een regelmatige beschikbaarheid, maar geen ervaring met de doelgroep. Momenteel zetten vrijwilligers zich bij ons in voor bestuur en beleid, IT support, tuin- en gebouwonderhoud, extra kook en huishoudelijke ondersteuning en voor het ondernemen van activiteiten met bewoners.
Uiteraard ben je verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen en kan je in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. Wij vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag
voor je aan en regelen elkaars rechten en plichten in een vrijwilligersovereenkomst.

Hebben we je geïnteresseerd? Neem dan contact op met nelleke.stolk@haltezomervilla.nl voor een oriënterend gesprek of reageer specifiek op onderstaande vacatures:

Tuinonderhoud
In onze mooie voor- en achtertuin is met name snoeiwerk te doen en ook het wieden van onkruid. De tuinen zijn rolstoeltoegankelijk en hebben zitjes, borders, groente tuintjes en speelattributen. Diverse onderdelen staan in bakken op hoogte waarin onze jongeren ook zelf vieze handen mogen maken. Misschien heb jij energie, groene vingers en leuke ideeën om dit samen met anderen te onderhouden?

Gebouwonderhoud
Voor klusjesmannen en vrouwen hebben wij volop werk. We hebben een klussenlijst als leidraad waarop prioriteiten staan aangegeven. Het betreft het uitvoeren van kleine reparaties, het ophangen van lampen, deurklinken e.d tot en met
(voorbereidend)schilder- en timmerwerk. We gaan er niet van uit dat je gespecialiseerde kennis hebt maar samen lossen we altijd alles wel op.

Website/social mediabeheer
Het schrijven van teksten en updaten van onze website. Deze taak kan gemakkelijk vanuit huis gedaan worden. Ideaal voor iemand die goed is in Nederlandse taal en die een vlotte pen heeft. Daarnaast is werving van (on)betaald personeel en sponsoring voor ons erg belangrijk en daarvoor willen wij niet alleen onze website optimaal benutten, maar ook iemand die meedenkt hoe dit het beste te doen via social media.

Kookvrijwilliger
Iedere 4 weken één weekenddag koken (vrijdag, zaterdag of zondag). Boodschappen doen wij of mag je zelf doen. Het is fijn als je dan ook de bewoners wilt helpen met eten geven en naderhand alles wilt opruimen. We hebben twee vaatwassers 😉.
Tevens zoeken we invalkrachten die wij kunnen bellen als een ingeroosterde kookvrijwilliger een keer niet kan.