Halte Zomervilla wil woon- en logeerhuis in voormalige kerk

Renée Ruisch: ‘Ernstig meervoudig gehandicapte jongeren de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst’

Weer een supermooi initiatief in Nieuw-Beijerland. Nadat daar ouders in 2010 het initiatief namen voor een kinderdagcentrum voor meervoudige gehandicapte kinderen, zijn het nu vrijwel dezelfde ouders die in de Hoeksche Waard, in een uniek concept, een woon- en logeerhuis willen realiseren voor jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.

Het kinderdagcentrum van de stichting Zomerkind, in de voormalige aula bij de oude begraafplaats aan de Van Oldenbarneveldstraat in Nieuw-Beijerland, draait sinds 2014 tot volle tevredenheid. Maar de rolstoelgebonden kinderen die er liefdevol worden opgevangen door een vast team van begeleiders, stagiaires en vrijwilligers, worden ouder en zijn al lang niet allemaal kinderen meer. Er zitten kwetsbare jongeren tussen die ook een plekje moeten krijgen in de samenleving, is het idee.

Daarom heeft een groep ouders de stichting Halte Zomervilla opgericht, die het uit 1958 daterende kerkgebouw aan de Middelstraat in Nieuw-Beijerland, met de nodige bijgebouwen, heeft aangekocht. Dat gebouw staat al anderhalf jaar leeg, nadat de kerkelijke gemeente aan de zuidrand van Nieuw-Beijerland, een nieuwe, imposante kerk in gebruik nam die plaats biedt aan zo’n 900 mensen. Het aangekochte pand van de stichting is zoveel mogelijk gefinancierd vanuit giften en door sponsoring.

Permanent én tijdelijk

Aan de Middelstraat moeten straks, met de nodige begeleiding, 16 meervoudig gehandicapte jongeren kunnen wonen, zowel permanent als tijdelijk, bijvoorbeeld als logé om het thuisfront enkele dagen te ontlasten. De voormalige kerk en de bijgebouwen worden daarvoor helemaal omgebouwd. Daarmee wordt rond 1 december een begin gemaakt en in april/mei van 2019 moet de enorme operatie klaar zijn. RosRoos Architekten uit Oud-Beijerland heeft daarvoor een schitterend ontwerp gemaakt.

Renée Ruisch, die ook al de kar trok in de eerste jaren van de stichting Zomerkind, is voorzitter van de nieuwe stichting Halte Zomervilla. Ze weet waar ze over praat, want ze heeft zelf een meervoudig gehandicapte dochter, de 14-jarige Robin. ,,Wij zijn als ouders met dit initiatief gekomen omdat nergens in de Hoeksche Waard en omstreken een plek is waar deze kwetsbare kinderen de zorg kunnen krijgen die de ouders wensen,” vertelt ze. ,,Het moet een plek zijn waar je kinderen veilig en gelukkig kunnen zijn en waar hen ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Daarvoor is meer en beter gekwalificeerd personeel nodig dan in de reguliere zorg.”

Anders dan in de reguliere zorginstellingen zal er straks in de Zomervilla meer aandacht, tijd en kennis zijn om deze complexe groep jongeren te begeleiden, verwacht Renée. Dat kan de stichting bieden dankzij een unieke, platte organisatie, waarin alleen degenen betaald worden die met de jongeren werken. De taken eromheen (denk aan bestuur, toezicht, onderhoud van het pand, koken, tuinieren, enz.), zullen met vrijwilligers worden georganiseerd. Die gaan ook initiatieven ontwikkelen om geld binnen te halen. Zo is er in juli al een groot benefietdiner geweest. En ander idee is om een Hoeksch Dictee in de toekomstige Zomervilla te gaan organiseren. Vrijwilligers zijn, uiteraard, nog volop welkom. Ze kunnen zich melden op secretariaat@halte-zomervilla.nl

Dat de opzet is gekopieerd van de zo succesvol draaiende stichting Zomerkind, is niet zo verwonderlijk; het zijn vrijwel dezelfde ouders die zich achter dit nieuwe initiatief hebben geschaard. Alleen op deze manier kunnen immers de bijdragen die de jongeren krijgen van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) optimaal voor hen worden ingezet.

Net als thuis

Renée Ruisch: ,,Bij Halte Zomervilla willen we de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving.”

Pas dan kun je als ouder de zorg van een kind met een gerust hart overdragen aan anderen, meent Renée. ,,Halte Zomervilla zal zijn als thuis; er zullen zeven dagen per week en 24 uur per dag medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. Ook ’s nachts zullen deskundige medewerkers aanwezig zijn in het pand om de bewoners en logés in de gaten te houden.”

Halte Zomervilla wordt zo ingericht dat er voldoende ruimte is te bewegen. Renée: ,,De wereld van onze bewoners is vaak kleiner dan die van ‘normaal begaafde’ mensen. Rond de woning zal de plek zijn waar de kwaliteit van leven wordt bepaald. Om die reden willen we in en om de slaapkamers, met ieder een eigen badkamer, in- en ontspanning aan gaan bieden. Denk daarbij aan een fijne woonkamer, een muziekkamer, therapieruimten, een snoezelkamer, een aangepaste tuin – het liefst binnen en buiten -, enzovoorts.”

Bewezen concept

Dat deze werkwijze succesvol kan zijn, is bekend omdat dezelfde ouders eerder het initiatief namen tot de realisatie van een kinderdagcentrum, Zomerkind. Dit centrum ‘draait’ inmiddels vijf jaar naar volle tevredenheid.

Renée: ,,We zien dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen wordt omgegaan. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Ook kleine stapjes zorgen voor groot geluk.”

Comments are closed.